Comercial · Realităţi · Scrisori

Sărbătoare fără Sărbătorit

5. “Dar îngerul a luat cuvântul, şi a zis femeilor: “Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Iisus, care a fost răstignit.  6. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul;  7. şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge… Continue reading Sărbătoare fără Sărbătorit