Comercial · Realităţi · Scrisori

Sărbătoare fără Sărbătorit

5. “Dar îngerul a luat cuvântul, şi a zis femeilor: “Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Iisus, care a fost răstignit. 
6. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul; 
7. şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galilea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.”  Matei 28.5-7

Se apropie o sărbătoare care are darul de a ne reaminti de un mare dar care a avut loc în urmă cu 1975 de ani în urmă. În anul 33 Fiul lui Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre şi apoi a înviat a 3 a zi. O veste foarte bună pentru noi oamenii. Foarte mulţi credincioşi umplu bisericile în această perioadă dând parcă o altă faţă acestui popor. Nu pot să nu îmi pun întrebarea: „De ce numai în această perioadă?”

Foarte interesant cum în timpul anului românii nu frecventează biserica, apoi când se apropie Paştele sau Crăciunul oamenii umplu bisericii până la refuz. În aceste momente lumea sărbătoreşte şi se bucură cu cei dragi prin fel de fel de metode. Care cum poate se îmbuibă de mâncăruri şi băuturi şi sărbătoresc învierea Celui care a murit pe lemn. Şi totuşi nu ne scapă ceva? Nu cumva ne scapă din vedere sărbătoritul? Oare când sărbătoreşti ziua cuiva drag te comporţi ca şi cum acea persoană nu ar fi de faţă? Mă gândesc că dacă într-adevăr te bucuri pentru că Hristos a înviat atunci ar trebui să te comporţi într-un fel care să vorbească despre acel Hristos de care te bucuri.

Adesea, de la un an la altul, acest eveniment este tratat ca un motiv de a nu mai merge la şcoală, facultate ori muncă. Încă un motiv de chefuit. Sunt curios câtă lume se mai gândeşte la ce s-a întâmplat în anul 33 când Hristos chiar a murit pentru oameni. Câtă lume încearcă să transpună gândurile în imagini şi să îşi dea seama că cerul a plâns pentru fiecare om în parte. Câtă lume mai ştie ce înseamnă cu adevărat darul pe care l-am primit odată cu moartea Lui pe cruce.

În încheiere mai vreau să spun că după părerea mea în acest timp ar trebui să fim mai spirituali şi să nu uităm că ne bucurăm de Jertfa din partea cerului pentru păcatele noastre şi ar trebui să fim mai recunoscători faţă de Cel care a suferit moartea pe care noi o meritam şi să mulțumim că ne-a oferit viaţa care este a Lui. M-am gândit că cel mai inspirat pentru final este un verset din Biblie:

7. “El le-a răspuns: “Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.Faptele apostolilor 1.7

10. “Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb, 
11. şi au zis: “Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”  Faptele apostolilor 1.10-11

Aici discutăm ideea în sine, nu persoana care o exprimă.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s